Sukken gård er den eldste gården i Rødenes-bygda. Første nedtegning av Sukken gård finner vi i 1591, og senere i en skatteliste fra 1615 opplyses det at "der til suckonn hører en Kreppunne som skylder et skinn til kirken". Sukkennavnet kommer fra fossen mellom Bergerødegård og sukken. Sukken betyr lyd, sukk, klukkete.

Sukken Camping ble stiftet i 1978 av Rangvald og Margit Sukken som drev gårdsbruk på Sukken.

I 1990 overtok datteren Bjørg og mannen Lars Hansson Sukken gård, og de første hyttene ble bygd av Lars det året.  Idag disponerer vertskapet 14 hytter hvorav tolv 4 sengs, og to 2 sengs.

Flyktningerutene under 2. verdenskrig går i grensetraktene ved bl.a Sukken gård. De fleste av disse flyktningerutene er merket for turgåere. En av flyktninge-veiene, også kalt Offerstensveien, starter ved Sukken Camping og ender ved Dalens tull. Sukken ligger i et område med flere historiske begivenheter som er vel verdt å ta med seg for en opplevelseslysten turist.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

<? include ("sukken_bunnmal.php"); ?>